Můj názor na duševní vlastnictví

(poznámka: v textu budu používat pojmy jako “copyright” a “duševní vlastnictví” a “autorský zákon” jako synonyma. Sorry.) Možná vás to překvapí, ale co se týče duševního vlastnictví, mám k němu hluboký respekt a to čistě po stránce lidské. Nicméně po stránce právní už tak úplně ne. Co to znamená? Inu, dejme tomu, že narazím na Můj názor na duševní vlastnictví