Logika – díl čtvrtý – jak funguje analogie

Odkazy na předchozí díly:
Díl 1 – Logika – co to je a jak to funguje
Díl 2 – Logika – jak se NEvyvozují závěry
Díl 3 Logika – co je to argument

Pokud jsou dvě různé věci a je mezi nimi nějaký vztah, a pak uvidíme dvě jiné věci, mezi kterými je však stejný vztah jako u těch dvou předchozích, hovoříme o takzvané analogii.

Například vztah mezi dveře a “klíč a mezi dálkové ovládání a televize je stejný – je založen na tom, že jedna věc slouží k manipulaci s druhou. Čili tyto vztahy jsou analogické:

Dveře -> klíč
Dálkové ovládání -> televize
Kráječ na chleba -> chleba
Mince -> hrací automat

Lidé rádi používají analogii jako argument v diskuzi a setkáváme se s tím prakticky pořád.

Příklad – Pepíček dojde ze školy a oznámí mamince, že dostal pětku z matematiky, ale dodává, že je to v pohodě, protože jeho kamarád Radim taky dostal pětku.

Maminka se zamyslí a praví: Když Radim skočí z okna, taky skočíš?

Co maminka předvedla? Argument analogii!

Pepíček totiž přišel s logickým vztahem: X je v pohodě, pokud se stalo také u Radima.

Pepíček za X dosadil špatnou známku. Maminka jeho logiku vzala a nahradila X za skok z okna. Proč? Aby Pepíčkovi ukázala za pomocí analogie, proč jeho logický vztah nedává smysl a je řada proměnných, u kterých jistě bude i Pepíček souhlasit, že s nimi ta logika nebude fungovat.

Lidé v běžném životě však analogii obvykle nazývají spíše slovy: srovnání nebo přirovnání nebo příměr, ale vždy je to to samé.

Bohužel, stejně jako u jiných logickým pravidel, i u tohohle se stává, že lidé mají obvykle trochu guláš v tom, jak to funguje, používají to někdy nesprávně.

Setkávám se skoro každý den s analogiemi, které jsou zcela nesmyslné. Příklad:

Tomáš Klus na svým Facebooku lidem vysvětloval, proč jsme my Češi hrozně nevděčný Evropské Unii a celkově chování Čechů přirovnal ke kamarádovi, ke kterému vlezeme domů, použijeme jeho věci, jeho záchod, koupelnu, sníme jeho jídlo, a pak bez poděkování odejme. Na to můžu říct jen: Ne, Tomáši, lol!

Co je však ještě větší problém je, že spoustu lidí nerozumí tomu, že když srovnávám nějaký konkrétní rys nebo vlastnost dvou věcí, tak by se toho měli držet. Oni místo toho obvykle začnou řešit nějaký úplně jiný rys nebo vlastnost, která s tím nijak nesouvisí, a když zjistí, že tam ta logika nefunguje, berou to jako celkové rozbití oponentovi logiky.

Příklad:

A: Krychle i kvádr mají oba 8 vrcholů!

B: To nemůžeš srovnávat, protože krychle má všechny stěny stejně velké, zatímco kvádr nikoliv!

Cože se tu stalo? Jeden člověk srovnával dva tvary za pomocí vrcholů, druhý si myslí, že tohle srovnání vyvrátil tím, že vzal jinou vlastnost (velikost stěn) a dokázal, že se v téhle vlastnosti liší.

Chce to ale příklad z reálného života, protože předpokládám, že čtenáře nudí tyhle abstraktní kecy.

Třeba nedávno na Twitteru jsem zažil diskuzi:

„Brát drogy je špatné, protože to je nelegální,“ tvrdil nějaký pán.

„Být homosexuál je špatné, protože je to v některých zemích nelegální,“ oponoval mu kamarád analogii.

Kamarád vzal logiku oponenta, že je něco nutně špatné, protože je to nelegální, analogicky to aplikoval na homosexualitu, aby mu ukázal, že jeho logika rozhodně neplatí.

Pán reagoval: „To je úplně nesmyslné srovnání! Homosexualita je vrozená! Zatímco drogy člověk bere dobrovolně! To přece není to stejné!“

Pán se snažil vyvrátit analogii tím, že vzal nějaký úplně jiný atribut a dokázal, že nefunguje, tudíž to nefunguje celkově. Omyl! Můj kamarád srovnával rys je to nelegální, tudíž špatné (se kterým přišel oponent mimochodem), nesrovnával rys dobrovolnosti, vrozenosti. Mohl bych použít analogii na druhou a říct, že je to stejné jako u toho kvádru a krychle.

Jeho poznámka To přece není stejné! odhaluje obrovský omyl většiny lidí, kteří si myslí, že když něco analogicky srovnáváme, že ty věci musí být STEJNÉ. Nikoliv! Ono stačí, když budou mít stejný ten jeden atribut, který srovnáváme.

Podobný příklad:

Občas vidím různé lidi přirovnávat Evropskou unii k nacistickému Německu, přičemž srovnávají atributy jako je centralizace moci, velká autorita nad Evropou, atd.

Někteří na to reagují: „To nemůžeš srovnávat! Staví snad EU koncentráky a zabíjí židy?!“, no ne, ale to přece nemusí, protože jeho oponent netvrdil, že atribut, který sdílí EU a nacistické Německo je stavba koncentračních táborů a genocida, nýbrž centralizace moci a autority nad Evropou. Chcete-li dokázat, že tohle srovnání neplatí, musíte vyvrátit tenhle konkrétní atribut a ne vzít nějaký úplně jiný a vyvracet ten.

Poslední příklad se týká povinné školní docházky. Svoboda učení na svém Facebooku psali nějaký status, ze kterého plynulo, že jsou proti povinné školní docházce, přičemž nějaká Paní napsala do komentářů:

„Nerozumím tomu, proč chcete zrušit povinnou školní docházku. Vždyť máte dnes mnoho možností, co si vybrat za školu. Můžete mít státní, soukromou, lze zažádat i o domácí výuku.“

Paní ve své logice zcela ignoroval problém, který Svoboda učení má s nedobrovolností a argumentuje nějakými možnosti, které jsou povolené v rámci jinak omezujícího zákona. Vzal jsem tedy její logiku a analogicky ji aplikoval na ovoce:

„Nerozumím tomu, proč chcete zrušit povinné jezení ovoce. Vždyť dnes máte mnoho možnosti, co jíst za ovoce. Můžete si koupit jablko, hrušku, meloun. Cokoliv.“

Chtěl jsem jí předvést proč její logika nefunguje, a proč není ok povinná školní docházka, protože i povinné jezení ovoce by nebylo OK. Bohužel ani přes mou analogii nepochopila, proč to, co píše nedává žádný smysl.

Inu, vysvětlit lidem, jak analogie funguje je dost složité a čeká nás hodně práce, ale to nevadí. Tenhle článek je dobrý start a budu rád, když ho budete šířit. Doufám, že vám nějak pomohl a nyní budete rozumět tomu, jak funguje analogie.

1 Comment

  • ellie says:

    Článeček je na mě trošku složitý i když je to psáno jednoduše na jednoduchých příkladech. Analogie je, že hledáš společnou vlastnost u odlišné věci.

    Ale ty články o argumentech mě baví. Možná by ti chtělo udělat nějaký screen a třeba udělat kompletní analýzu chybných argumentů, napsat proč a jak by to šlo vyvrátit atd…

1 Trackback or Pingback

Leave a Reply

Your email address will not be published.