Subjektivní vnímání světa

Víte, co je to solipsismus? To je taková filozofie, která říká, že svět je jen výplodem mé fantazie a doopravdy neexistuje. Nemyslím si ale, že je tato téze pravdivá. Kromě toho nejde ani nijak potvrdit, ani vyvrátit, že tomu tak je. A pokud by tomu tak bylo, nic to na pravidlech reálného světa nemění. Stále Subjektivní vnímání světa